Zarządzanie procesami logistycznymi

Wydział Zarządzania

Tematyka

Studia podyplomowe adresowane są do osób chcących udoskonalić kwalifikacje menedżerskie w zakresie logistyki.
Celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności związanej ze specyfiką nowoczesnej organizacji i zarządzania przepływem towarów i obiegiem informacji w obrębie międzynarodowych łańcuchów dostaw.

Program studiów oparty został na najnowszych światowych tendencjach oraz programach nauczania w czołowych szkołach biznesu w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, uwzględniających wymagania przedsiębiorstw wszystkich sektorów gospodarki światowej.

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych wykładowców Uniwersytetu Łódzkiego oraz praktyków.

Zajęcia będą się odbywały w następujących blokach tematycznych:

Blok 1: Zarządzanie operacjami logistycznymi
Blok 2: Współczesne koncepcje systemów logistycznych
Blok 3: Infrastruktura logistyczna
Blok 4: Technologie i systemy informatyczne
Blok 5: Koszty operacji logistycznych
Blok 6: Regionalne i niebiznesowe obszary logistyki
Blok 7: Marketing w logistyce
Blok 8: Seminarium

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia. Pracownicy komórek logistycznych, którzy swoje praktyczne doświadczenie chcą uzupełnić aktualną wiedzą z zakresu logistyki oraz osoby chcące podjąć pracę na stanowiskach związanych z logistyką.

Dane teleadresowe

Adres: ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

Telefon:  (48 42) 635 50 44

E-mail:  studiumzpl@uni.lodz.pl

http://www.zarzadzanie.uni.lodz.pl/tabid/1533/Default.aspx

 

Czas trwania

2 semestry

228 godzin zajęć dydaktycznych

Ilość miejsc

30

Koszty
uczestnictwa

3.900 zł

Osoba do kontaktu

Marta Ostros

Inne informacje

Wymagane dokumenty:
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– wypełniony formularz zgłoszeniowy,
– dwa zdjęcia,
– skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zarządzania UŁ,
pok. 19, ul. Matejki 22/26 (po uprzednim umówieniu się telefonicznym lub przez pocztę elektroniczną).
Warunkiem przyjęcia jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt:

Katedra Logistyki Wydziału Zarządzania UŁ
ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

Sekretariat (pok. 19):
czynny godz. 9.00-16.00 (przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny)
Marta Ostros
tel: +48 42 635 50 44
e-mail: studiumzpl@uni.lodz.pl

Kierownik studiów podyplomowych:
dr Mariusz Woźniakowski
tel: +48 42 635 51 10
tel. kom. +48 603 131 178
e-mail: m.wozniakowski@uni.lodz.pl

 

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (średnio co dwa tygodnie).


Kierownik studiów: dr Mariusz Woźniakowski