Zarządzanie procesami logistycznymi

Wydział Zarządzania

Tematyka

Studia podyplomowe adresowane są do osób chcących udoskonalić kwalifikacje menedżerskie w zakresie logistyki.
Celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności związanej ze specyfiką nowoczesnej organizacji i zarządzania przepływem towarów i obiegiem informacji w obrębie międzynarodowych łańcuchów dostaw.

Program studiów oparty został na najnowszych światowych tendencjach oraz programach nauczania w czołowych szkołach biznesu w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, uwzględniających wymagania przedsiębiorstw wszystkich sektorów gospodarki światowej.

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych wykładowców Uniwersytetu Łódzkiego oraz praktyków.

Zajęcia będą się odbywały w następujących blokach tematycznych:

Blok 1: Zarządzanie operacjami logistycznymi
Blok 2: Współczesne koncepcje systemów logistycznych
Blok 3: Infrastruktura logistyczna
Blok 4: Technologie i systemy informatyczne
Blok 5: Koszty operacji logistycznych
Blok 6: Regionalne i niebiznesowe obszary logistyki
Blok 7: Marketing w logistyce
Blok 8: Seminarium

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia. Pracownicy komórek logistycznych, którzy swoje praktyczne doświadczenie chcą uzupełnić aktualną wiedzą z zakresu logistyki oraz osoby chcące podjąć pracę na stanowiskach związanych z logistyką.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

https://www.bip.uni.lodz.pl/inne/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne

Dane teleadresowe

Adres: ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

Telefon:  (48 42) 635 62 57

E-mail:  marta.jasinska@uni.lodz.pl

http://www.zarzadzanie.uni.lodz.pl/tabid/1533/Default.aspx

 

Czas trwania

2 semestry

228 godzin zajęć dydaktycznych

Ilość miejsc

30

Koszty
uczestnictwa

3.900 zł

Osoba do kontaktu

Marta Jasińska

Inne informacje

Wymagane dokumenty:
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– wypełniony formularz zgłoszeniowy,
– skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów.

Rejestracja elektroniczna na studia trwa od 23 czerwca do 30 września 2021 r. Dokumenty rekrutacyjne można dostarczyć do 30 września b.r. osobiście po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu terminu spotkania z sekretariatem studiów, pozostawić w zamkniętej kopercie z dopiskiem „sekretariat studiów podyplomowych p. 114” w skrzynce podawczej umieszczonej przy wejściu do budynku Wydziału Zarządzania UŁ (dostępna całą dobę) lub przesyłać tradycyjną pocztą na adres:

Sekretariat studiów podyplomowych
Wydział Zarządzania UŁ
ul. Matejki 22/26
90-237 Łódź, p. 114

Uwaga: Warunkiem przyjęcia dokumentów jest przejście przez Kandydata wszystkich etapów rejestracji elektronicznej.

Kierownik studiów podyplomowych:
dr Mariusz Woźniakowski
tel: +48 42 635 51 10
tel. kom. +48 603 131 178
e-mail: mariusz.wozniakowski@uni.lodz.pl

 

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (średnio co dwa tygodnie).


Kierownik studiów: dr Mariusz Woźniakowski