Zarządzanie przez uważność

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Tematyka

Studia realizują postulat wykorzystania nauki dla praktyki gospodarczej będąc połączeniem specjalistycznej wiedzy naukowej z zakresu socjologii organizacji, socjologii interakcji, psychologii społecznej i ekonomiki przedsiębiorstw z doświadczeniem praktycznym.

Kandydaci

Studia adresowane są do absolwentów studiów co najmniej pierwszego stopnia dowolnego kierunku zainteresowanych praktyka nowoczesnego kierowania ludźmi. Mogą to być zarówno osoby obejmujące już stanowiska kierownicze (od poziomu wykonawczego do zarządczego), jak i pracownicy firm mający ambicje zawodowe związane z objęciem stanowisk zarządczych. Skorzystają na nich dyrektorzy, menadżerowie, kierownicy i koordynatorzy zespołów, liderzy projektów, jak również mentorzy, konsultanci i trenerzy biznesu chcący podnieść swoje dotychczasowe kwalifikacje, poszerzyć lub ukierunkować swoją wiedzę.

 

Dodatkowe informacje: https://www.eksoc.uni.lodz.pl/oferta-ksztalcenia/kierunki-studiow-20202021/studia-podyplomowe/nowy-artykul/#nav

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/dokumenty

Dane teleadresowe

Czas trwania

2 semestry

200 godzin dydaktycznych

Ilość miejsc

15

Koszty
uczestnictwa

6500 zł

Inne informacje

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy
  • odpis albo poświadczona przez UŁ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 1 fotografia o rozmiarach 3,5 x 4,5 cm

Rekrutacja trwa do 30 września br.

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania IS

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

ul. Rewolucji 1905 r. 41/43, 90-214 Łódź

pok. A 230

tel. 42 635-52-63

e-mail: socprzem@uni.lodz.pl

 


Kierownik studiów: prof. Krzysztof Konecki