Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wydział Zarządzania

Tematyka

– Współczesne założenia i programy ZZL (HR Business Partner, Employer Branding, Work Life Balance Standard, Diversity Management, Corporate Wellness, Sabbatical, zarzadząnie talentami, wirtualizacja ZZL).

– Strategiczne ZZL.

– Międzynarodowe ZZL.

– Planowanie zatrudnienia, rekrutacja i selekcja, adaptacja pracownicza.

– Wynagradzanie i motywowanie.

– Ocenianie, rozwój i szkolenie, derekrutacja.

– Prawo i stosunki pracy.

– Warunki, bezpieczeństwo i higiena pracy.

– Controlling personalny.

– Administracja kadrowo-płacowa.

– Socjo-psychologiczne problemy ZZL.

– Kierowanie zespołami, rozwój umiejętności interpersonalnych.


Celem studiów podyplomowych jest:
– dostarczenie wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,
– rozwijanie umiejętności identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi,
– zaspokajanie potrzeby stałego rozwoju.

Kandydaci

Osoby zainteresowane problematyką zarządzania zasobami ludzkimi, które chcą pogłębić swoją wiedzę w tej dziedzinie i zdobyć nowe umiejętności; w szczególności te, które:

– pracują lub planują podjęcie pracy w komórce personalnej,

– pracują lub chcą pracować w firmach konsultingowych zajmujących się świadczeniem usług z zakresu ZZL,

– pełnią lub chcą pełnić stanowiska kierownicze w różnych organizacjach,

– kierują działami HR lub zamierzają to robić.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

https://www.bip.uni.lodz.pl/inne/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne

Dane teleadresowe

Adres: ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

Telefon: (48 42) 635 52 34

e-mail: joanna.cewinska@uni.lodz.pl

e-mail: kzzl.wz@uni.lodz.pl

http://www.zarzadzanie.uni.lodz.pl/tabid/1533/Default.aspx

Czas trwania

2 semestry, 220 godzin dydaktycznych

Ilość miejsc

60

Koszty
uczestnictwa

4000 zł

Inne informacje

Wymagane dokumenty:

– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia,

– wypełniony formularz zgłoszeniowy,

– wypełniony kwestionariusz osobowy,

– skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów.

Formularz zgłoszeniowy, kwestionariusz osobowy i wzór skierowania  dostępne są pod powyżej podanym adresem internetowym.

Rekrutacja trwa do 20 września br.

Program kształcenia realizowany jest w trakcie dwóch semestrów i obejmuje dziesięć bloków tematycznych – łącznie 220 godzin.


Kierownik studiów: prof. nadzw. dr hab. Joanna Cewińska