Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wydział Zarządzania

Tematyka

Zarządzanie zasobami ludzkimi, teoria i praktyka
Celem studiów podyplomowych jest:
– dostarczenie wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
– rozwijanie umiejętności identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi
– zaspokajanie potrzeby stałego rozwoju

Kandydaci

Menedżerowie ds. zasobów ludzkich każdego typu instytucji; pracownicy komórek związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi każdego typu instytucji; doradcy i konsultanci w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi; menedżerowi pragnący wzbogacić wiedzę i umiejętności z zakresu kierowania; osoby zainteresowane problematyką zarządzania zasobami ludzkimi oraz poszerzeniem wiedzy z tego zakresu.

Dane teleadresowe

Adres: ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

Telefon: (48 42) 635 62 93

Fax: (48 42) 635 53 79

E-mail: personel@uni.lodz.pl

http://www.zarzadzanie.uni.lodz.pl/tabid/1533/Default.aspx

Czas trwania

2 semestry

220 godzin

Ilość miejsc

60

Koszty
uczestnictwa

4000 zł + 30 zł opłata za świadectwo

Inne informacje

Wymagane dokumenty- dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis),- wypełniony formularz zgłoszeniowy,- podania o przyjęcie kierowanego do Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ,- dwa zdjęcia,- skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów. Formularz zgłoszenia uczestnictwa w studiach podyplomowych dostępny jest pod poniższym adresem internetowym.

 

Program kształcenia realizowany jest w trakcie dwóch semestrów i obejmuje dziesięć bloków tematycznych – łącznie 220 godzin.