Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami prawa pracy

Wydział Prawa i Administracji

Tematyka

Studia te pozwalają na uzyskanie przez słuchaczy wiedzy, umiejętności i kompetencji zarówno z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (w takich obszarach jak: rola działu personalnego w organizacji, controlling personalny, proces rekrutacji, assessment centre, systemy wynagrodzeń, zarządzanie kompetencjami, systemy oceny pracowniczej, zarządzanie rozwojem pracowników, proces coachingu i mentoringu, psychologia relacji, zarządzanie komunikacją wewnętrzną, kontrola stresu i emocji, efektywne motywowanie personelu), jak również z zakresu prawa pracy (w takich obszarach jak: zawarcie i ustanie umownego stosunku pracy, podstawowe prawa i obowiązki i odpowiedzialność stron stosunku pracy, elastyczne formy zatrudnienia).

 

Dodatkowe informacje: https://www.wpia.uni.lodz.pl/studia/studia-podyplomowe/zarzadzanie-zasobami-ludzkimi-z-elementami-prawa-pracy

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych magisterskich lub licencjackich dowolnego kierunku.

Studia kierowane są przede wszystkim do menedżerów i praktyków zarządzania zasobami ludzkimi, a także do obecnych i przyszłych specjalistów działów personalnych. W szczególności należy mieć tu na myśli: pracowników działów kadr i płac oraz działów zarządzania zasobami ludzkimi, konsultantów czy doradców zawodowych.

Ponadto adresatami tych studiów mogą być również osoby zainteresowane takimi zagadnieniami jak: prowadzenie procesów rekrutacyjnych, metoda Assessment Centre i Development Centre, zarządzanie kompetencjami, zarządzaniem systemem ocen i rozwojem pracowników oraz rola działu personalnego i aspekty prawa pracy.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/klauzule-informacyjne

Dane teleadresowe

Wydział Prawa i Administracji UŁ

ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź

pok. 3.13, budynek A, III piętro

tel. 42 635-40-38, 692-797-838

Obsługa administracyjna – mgr Agnieszka Czernek

e-mail: aczernek@wpia.uni.lodz.pl

Czas trwania

2 semestry

Ilość miejsc

min. 40

Koszty
uczestnictwa

3800 zł

Osoba do kontaktu

mgr Agnieszka Czernek

Inne informacje

Wymagane dokumenty:

  • odpis albo poświadczona przez UŁ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • podanie o przyjęcie na studia *
  • kwestionariusz osobowy *

Rekrutacja prowadzona jest od czerwca br. do terminu pierwszych zajęć.

*formularze te można pobrać ze strony internetowej Wydziału Prawa i Administracji, z zakładki poświęconej studiom podyplomowym.

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Prawa i Administracji UŁ

ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź

pok. 3.13, budynek A, III piętro

tel. 42 635-40-38, 692-797-838

Obsługa administracyjna – mgr Agnieszka Czernek

e-mail: aczernek@wpia.uni.lodz.pl

 

Zjazdy odbywają się wyłącznie w soboty zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie studiów.


Kierownik studiów: dr hab. Tomasz Duraj, prof. nadzw. UŁ