Wydział Chemii

Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie najnowszej wiedzy z zakresu bezpiecznego obchodzenia się, magazynowania, transportu i użytkowania substancji i mieszanin chemicznych…

Chromatografia i techniki pokrewne we współczesnej analizie

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu chemii analitycznej pozwalających na rozwiązywanie problemów z dziedziny technik separacyjnych, przekazanie…

Jakość i bezpieczeństwo produktów kosmetycznych

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy z zakresu oceny bezpieczeństwa kosmetyku oraz umiejętności jej wykorzystania w praktyce. W trakcie studiów…

Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu - chemia

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowych działów chemii ogólnej i nieorganicznej oraz organicznej, pozwalające na odpowiednie…