Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Analityka finansowa w przedsiębiorstwie

Celem studiów podyplomowych jest poszerzenie wiedzy i zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie analizy finansowej i powiązanych z nią zagadnień. Uzyskanie…

Analiza finansowa i inwestycje - koncentracja na CFA® poziom I (Financial Analysis and Investments: concentration on CFA® - level)

Celem studiów jest w szczególności przygotowanie słuchaczy do egzaminu w programie CFA®  I stopnia poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej…

Asystent rodziny

Celem studiów jest przygotowanie do pełnienia roli zawodowej asystenta rodziny, poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych w…

Audyt i kontrola wewnętrzna

Studia podyplomowe Audyt i kontrola wewnętrzna prowadzone na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznego wpisane są na listę zalecanych przez Europejską Konfederację Instytutów Audytu Wewnętrznego…

Certyfikowany kierownik projektów

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kwalifikacje i umiejętności pozwalające im na efektywne wypełnianie ról w procesie realizacji projektów, w…

Coaching i mentoring organizacyjny

Studia rozwijają zarówno indywidualne kompetencje słuchaczy niezbędne do efektywnej pracy w roli coachów i mentorów jak również kompetencje organizacyjne pozwalające…

Diagnoza dziecka i jego rodziny w perspektywie interdyscyplinarnej

Celem studiów jest poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej. Słuchacze zdobędą wiedzę…

Finanse międzynarodowe w biznesie

Studia stanowią unikatową ofertę edukacyjną na rynku krajowym. Są one adresowane do osób posiadających praktyczną lub/i teoretyczną wiedzę z zakresu…

Finanse w praktyce

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu finansów, w szczególności w zakresie operacji i transakcji na…

Handel zagraniczny w praktyce

Celem studiów jest jest poszerzenie i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności w obszarach marketingu i zarządzania międzynarodowego oraz konkretnych zasad realizacji…

Joga i zarządzanie emocjami w biznesie

Celem studiów podyplomowych jest podniesienie kwalifikacji słuchaczy w zakresie zastosowania nowoczesnych metod zarządzania emocjami i tworzenia proefektywnościowej kultury emocjonalnej w…

Kształtowanie wizerunku publicznego

Studia wyposażają absolwenta w wieloaspektową wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia ról publicznych. Kończąc studia uczestnicy zajęć będą wyposażeni w…

Mechanizmy funkcjonowania strefy euro w dobie globalnych wyzwań finansowych

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Projekt adresowany jest do różnych środowisk opiniotwórczych. Zakres tematyczny:…

Metody wspierania relacji międzyludzkich - coaching życiowy

Studia podyplomowe ukierunkowane są zarówno na kształcenie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych jak i doskonalenie umiejętności interpersonalnych…

Profesjonalny szkoleniowiec w organizacji i biznesie

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji pozwalających na efektywne i skuteczne przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń biznesowych. Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany…

Przygotowanie i wdrażanie programów rewitalizacji

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom unikatowej, interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej rewitalizacji oraz praktyczne przygotowanie do realizacji i koordynowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zajęcia…

Public Relations

Studia podyplomowe mają na celu uzupełnienie wykształcenia osób chcących rozszerzyć swoje umiejętności związane z pracą w zakresie działań Public Relations…

Resocjalizacja w warunkach izolacyjnych

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy z zakresu resocjalizacji, prawa, socjologii, psychologii i innych dyscyplin w zakresie potrzebnym do pracy…

Rynek nieruchomości - wycena

Program studiów podyplomowych przygotowuje do przystąpienia do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego. Spełnia wymogi minimum programowego dla studiów podyplomowych w…

Skuteczny kierownik sektora publicznego

Celem studiów jest w szczególności przekazanie profesjonalnej i praktycznej wiedzy i umiejętności, które podniosą poziom kompetencji zawodowych kadry kierowniczej organizacji…

Skuteczny pracownik sektora publicznego

Celem studiów jest w szczególności przekazanie profesjonalnej i praktycznej wiedzy i umiejętności, które podniosą poziom kompetencji zawodowych pracowników zatrudnionych w…

Socjologia stosowana w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Głównym celem studiów podyplomowych jest dostarczenie słuchaczom wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz przećwiczenie wiedzy szczegółowej w trakcie ćwiczeń.…

Uważność w edukacji. Rozwijanie kompetencji społecznych opartych na uważności u dzieci i młodzieży

Celem studiów jest w szczególności przekazywanie profesjonalnej wiedzy i umiejętności z zakresu Mindfulness, rozumianej jako kompetencja społeczna przyczyniająca się do…

Zamówienia publiczne

Studia odbywają się pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych   Studia przygotowują słuchaczy do wykonywania wszelkich czynności przewidzianych do zrealizowania…

Zarządzanie badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników badań

Oferta tych studiów podyplomowych jest skierowana do pracowników naukowych, którzy pragną zdobyć wszechstronną wiedzę i rozwinąć praktyczne umiejętności z zakresu…

Zarządzanie nieruchomościami

Program studiów podyplomowych Zarządzanie nieruchomościami stanowi odpowiedź na oczekiwania rynku i wymagania odbiorców formułowane w środowisku zawodowym związanym z rynkiem…

Zarządzanie przez uważność

Studia realizują postulat wykorzystania nauki dla praktyki gospodarczej będąc połączeniem specjalistycznej wiedzy naukowej z zakresu socjologii organizacji, socjologii interakcji, psychologii…