Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Analiza finansowa i inwestycje - koncentracja na CFA® poziom I (Financial Analysis and Investments: concentration on CFA® - level)

Celem studiów jest w szczególności przygotowanie słuchaczy do egzaminu w programie CFA®  I stopnia poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej…

Asystent rodziny

Celem studiów jest przygotowanie do pełnienia roli zawodowej asystenta rodziny, poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych w…

Audyt i kontrola wewnętrzna

Studia podyplomowe Audyt i kontrola wewnętrzna prowadzone na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznego wpisane są na listę zalecanych przez Europejską Konfederację Instytutów Audytu Wewnętrznego…

Coaching i mentoring organizacyjny

Studia rozwijają zarówno indywidualne kompetencje słuchaczy niezbędne do efektywnej pracy w roli coachów i mentorów jak również kompetencje organizacyjne pozwalające…

Diagnoza dziecka i jego rodziny w perspektywie interdyscyplinarnej

Celem studiów jest poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej. Słuchacze zdobędą wiedzę…

Joga i zarządzanie emocjami w biznesie

Celem studiów podyplomowych jest podniesienie kwalifikacji słuchaczy w zakresie zastosowania nowoczesnych metod zarządzania emocjami i tworzenia proefektywnościowej kultury emocjonalnej w…

Metody wspierania relacji międzyludzkich - coaching życiowy

Studia podyplomowe ukierunkowane są zarówno na kształcenie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych jak i doskonalenie umiejętności interpersonalnych…

Przygotowanie i wdrażanie programów rewitalizacji

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom unikatowej, interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej rewitalizacji oraz praktyczne przygotowanie do realizacji i koordynowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zajęcia…

Rynek nieruchomości - wycena

Program studiów podyplomowych przygotowuje do przystąpienia do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego. Spełnia wymogi minimum programowego dla studiów podyplomowych w…

Skuteczny kierownik sektora publicznego

Celem studiów jest w szczególności przekazanie profesjonalnej i praktycznej wiedzy i umiejętności, które podniosą poziom kompetencji zawodowych kadry kierowniczej organizacji…

Skuteczny pracownik sektora publicznego

Celem studiów jest w szczególności przekazanie profesjonalnej i praktycznej wiedzy i umiejętności, które podniosą poziom kompetencji zawodowych pracowników zatrudnionych w…

Uważność w edukacji. Rozwijanie kompetencji społecznych opartych na uważności u dzieci i młodzieży

Celem studiów jest w szczególności przekazywanie profesjonalnej wiedzy i umiejętności z zakresu Mindfulness, rozumianej jako kompetencja społeczna przyczyniająca się do…

Zamówienia publiczne

Studia odbywają się pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych   Studia przygotowują słuchaczy do wykonywania wszelkich czynności przewidzianych do zrealizowania…

Zarządzanie nieruchomościami

Program studiów podyplomowych Zarządzanie nieruchomościami stanowi odpowiedź na oczekiwania rynku i wymagania odbiorców formułowane w środowisku zawodowym związanym z rynkiem…

Zarządzanie przez uważność

Studia realizują postulat wykorzystania nauki dla praktyki gospodarczej będąc połączeniem specjalistycznej wiedzy naukowej z zakresu socjologii organizacji, socjologii interakcji, psychologii…