Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Joga i zarządzanie emocjami w biznesie

Studia ukierunkowane są na kształtowanie kompetencji związanych z miękkim aspektem zarządzania, to jest z kształtowaniem polityki zarządzania kapitałem ludzkim w…

Metody wspierania relacji międzyludzkich - coaching życiowy

Studia ukierunkowane są zarówno na kształcenie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie wspierania  rozwoju kompetencji społecznych jak i na doskonalenie umiejętności interpersonalnych…

Skuteczny kierownik sektora publicznego

Celem studiów jest w szczególności przekazanie profesjonalnej i praktycznej wiedzy i umiejętności, które podniosą poziom kompetencji zawodowych kadry kierowniczej organizacji…

Uważność w edukacji. Rozwijanie kompetencji społecznych opartych na uważności u dzieci i młodzieży

Celem studiów jest w szczególności przekazywanie profesjonalnej wiedzy i umiejętności z zakresu Mindfulness, rozumianej jako kompetencja społeczna przyczyniająca się do…

Wycena nieruchomości

Celem studiów podyplomowych Wycena nieruchomości jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie wyceny nieruchomości. Program studiów podyplomowych przygotowuje do przystąpienia do…

Zamówienia publiczne

Studia przygotowują słuchaczy do wykonywania wszelkich czynności przewidzianych do zrealizowania zarówno w fazie przygotowania jak i prowadzenia postępowania o udzielenie…

Zarządzanie nieruchomościami

Program studiów podyplomowych Zarządzanie nieruchomościami stanowi odpowiedź na oczekiwania rynku i wymagania odbiorców formułowane w środowisku zawodowym związanym z rynkiem…

Zarządzanie przez uważność

Studia realizują postulat wykorzystania nauki dla praktyki gospodarczej będąc połączeniem specjalistycznej wiedzy naukowej z zakresu socjologii organizacji, socjologii interakcji, psychologii…