Wydział Filologiczny

Edytorstwo tekstów literackich i użytkowych

Podstawowym założeniem programowym jest przygotowanie profesjonalnej kadry wykwalifikowanych edytorów, redaktorów i korektorów do pracy w wydawnictwach, zwłaszcza o charakterze humanistycznym,…

Język angielski w przedszkolu i szkole podstawowej

Celem studiów jest przygotowanie pedagogiczno-dydaktyczne absolwentów do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych. Program studiów podyplomowych: Przedmioty bloku…

Logopedia medialna z logopedią ogólną

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do postępowania terapeutycznego w pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami mowy, trudnościami…

Neurologopedia

Celem studiów jest uzyskanie wiedzy w zakresie neurologopedii i praktycznych umiejętności w zakresie diagnozy i terapii osób (od urodzenia, poprzez…

Obsługa językowa instytucji UE

Celem dwuletnich studiów podyplomowych jest przygotowanie do pracy w obrębie szeroko pojętej obsługi językowej w instytucjach na terenie UE. Na…

Retoryka praktyczna

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami z zakresu retoryki klasycznej i współczesnej oraz nowoczesnej teorii komunikacji oraz nauczenie…

Tłumaczenia specjalistyczne

Celem studiów podyplomowych jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do pracy w zawodzie tłumacza, zapewnienie podstawowych kompetencji w zakresie prawoznawstwa…

Zarządzanie kulturą

Studia przygotowują do objęcia stanowiska menadżera odpowiedzialnego za kierowanie instytucją kultury lub projektem z zakresu wydarzeń społeczno-kulturalnych np. o charakterze…