Wydział Filologiczny

Edytorstwo tekstów literackich i użytkowych

Podstawowym założeniem programowym jest przygotowanie profesjonalnej kadry wykwalifikowanych edytorów, redaktorów i korektorów do pracy w wydawnictwach, zwłaszcza o charakterze humanistycznym,…

Język angielski w przedszkolu i szkole podstawowej

Celem studiów jest przygotowanie pedagogiczno-dydaktyczne absolwentów do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych.   Program studiów podyplomowych: Przedmioty…

Logopedia medialna z logopedią ogólną

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do postępowania terapeutycznego w pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami mowy, trudnościami…

Nauczania języka polskiego i kultury polskiej poza Polską - studia doskonalące wiedzę i umiejętności

Studia kierowane są do nauczycieli języka polskiego oraz kultury polskiej poza granicami kraju i służą przede wszystkim podniesieniu ich kompetencji…

Nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego

Studia kierowane są do osób, które chcą uzyskać umiejętności w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego / drugiego. Szczególną grupą…

Neurologopedia

Celem studiów jest uzyskanie wiedzy w zakresie neurologopedii i praktycznych umiejętności w zakresie diagnozy i terapii osób (od urodzenia, poprzez…

Rehabilitacja zaburzeń głosu

Celem tych studiów podyplomowych jest uzyskanie wiedzy w zakresie rehabilitacji zaburzeń głosu i praktycznych umiejętności w zakresie diagnozy i terapii…

Tłumaczenia specjalistyczne

Zajęcia odbywające się w formie ośmiu zjazdów w semestrze z elementami pracy zdalnej wyposażą studentów w podstawową wiedzę z zakresu…