Wydział Filologiczny

Edytorstwo tekstów literackich i użytkowych

Podstawowym założeniem programowym jest przygotowanie profesjonalnej kadry wykwalifikowanych edytorów, redaktorów i korektorów do pracy w wydawnictwach, zwłaszcza o charakterze humanistycznym,…

Język angielski w przedszkolu i szkole podstawowej

Celem studiów jest przygotowanie pedagogiczno-dydaktyczne absolwentów do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych.   Program studiów podyplomowych: Przedmioty…

Logopedia medialna z logopedią ogólną

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do postępowania terapeutycznego w pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami mowy, trudnościami…

Neurologopedia

Celem studiów jest uzyskanie wiedzy w zakresie neurologopedii i praktycznych umiejętności w zakresie diagnozy i terapii osób (od urodzenia, poprzez…

Rehabilitacja zaburzeń głosu

Celem tych studiów podyplomowych jest uzyskanie wiedzy w zakresie rehabilitacji zaburzeń głosu i praktycznych umiejętności w zakresie diagnozy i terapii…

Tłumaczenia specjalistyczne

Celem studiów podyplomowych jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do pracy w zawodzie tłumacza, zapewnienie podstawowych kompetencji w zakresie prawoznawstwa…