Wydział Filozoficzno-Historyczny

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Celem studiów jest w szczególności dostarczenie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie postępowania z dokumentacją na wszystkich etapach, od momentu…

Badania etnograficzne w projektowaniu i biznesie

Celem studiów jest w szczególności dostarczenie narzędzi badawczych pozwalających zrozumieć motywacje konsumentów – użytkowników przedmiotów, przestrzeni oraz usług – poprzez…

Etyka i filozofia w szkole - studia dla nauczycieli

Studia te zapewniają obszerną wiedzę z historii etyki i filozofii, kursy z praktycznego wykorzystania filozofii (logika, sztuka prowadzenia sporów, dociekania filozoficzne,…

Nauczanie Historii

Studia podyplomowe  Nauczanie Historii dają pełne uprawnienia do nauczania tego przedmiotu zarówno w szkołach podstawowych, jak i ponadpodstawowych. Studia będą prowadzone…

Nauczanie Wiedzy o społeczeństwie

Studia podyplomowe Nauczanie Wiedzy o Społeczeństwie dają pełne uprawnienia do nauczania tego przedmiotu zarówno w szkołach podstawowych, jak i ponadpodstawowych.…

Nowoczesne nauczanie w humanistyce

Studia wychodzą na przeciw sytuacji, która wymaga zapoznania z nowymi metodami pracy, szczególnie cennymi i przydatnymi w czasie zdalnego nauczania.…

Przygotowanie nauczycielskie uprawniające do prowadzenia zajęć z filozofii i etyki

Studia podyplomowe umożliwiające zdobycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z dwóch przedmiotów szkolnych: etyki i filozofii. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych daje…

Rzeczoznawstwo uzbrojenia

Studia mają na celu wstępne przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze biegłych sądowych oraz, po spełnieniu niezbędnych wymagań, jako rzeczoznawców.…