Wydział Filozoficzno-Historyczny

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Studia podyplomowe z archiwistyki przeznaczone są dla osób zainteresowanych pracą w archiwach i instytucjach, w których jest wytwarzana i gromadzona dokumentacja (np. instytucje administracji publicznej różnego szczebla,…

Etyka i filozofia w szkole - studia dla nauczycieli

Studia te zapewniają obszerną wiedzę z historii etyki i filozofii, kursy z praktycznego wykorzystania filozofii (logika, sztuka prowadzenia sporów, dociekania filozoficzne,…

Nauczanie Historii

Studia trwają 3 semestry, uczestnik musi zdobyć łącznie 54 punkty ECTS w trakcie 440 godzin zajęć. Są one prowadzone w…

Nauczanie Wiedzy o społeczeństwie

Studia Podyplomowe Nauczania Wiedzy o Społeczeństwie dają pełne uprawnienia do nauczania wiedzy o społeczeństwie, zarówno w szkołach podstawowych, jak i…

Nowoczesne nauczanie w humanistyce

Studia pozwalają na rozwinięcie i doskonalenie metod, które pomagają aktywizować uczniów – zarówno w czasie zdalnego nauczania, jak i w tradycyjnej formie. Adepci studiów dowiadują…

Przygotowanie nauczycielskie uprawniające do prowadzenia zajęć z filozofii i etyki

Studia podyplomowe umożliwiające zdobycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z dwóch przedmiotów szkolnych: etyki i filozofii. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych daje…

Rzeczoznawstwo uzbrojenia

Celem studiów jest wstępne przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze biegłych sądowych oraz, po spełnieniu niezbędnych wymagań, jako rzeczoznawców. Ponadto…