Wydział Matematyki i Informatyki

Administrowanie systemami operacyjnymi i serwerami baz danych

Celem studiów jest w szczególności przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowisku administratora systemów operacyjnych Windows Server oraz administratora serwerów baz…

Analiza Danych i Data Mining

Studia podyplomowe są skierowane do szerokiego grona słuchaczy zainteresowanych wykorzystaniem wiedzy z zakresu matematyki i informatyki oraz narzędzi statystycznych w…

Informatyka

Internet, Sieci komputerowe, Bazy danych, Programowanie obiektowe