Wydział Matematyki i Informatyki

Analiza Danych i Data Mining

Studia podyplomowe są skierowane do szerokiego grona słuchaczy zainteresowanych wykorzystaniem wiedzy z zakresu matematyki i informatyki oraz narzędzi statystycznych w…

Informatyka

Podyplomowe Studia w zakresie Informatyki zostały powołane z dniem 1 października 1997 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ przez…