Wydział Nauk o Wychowaniu

Metodyka wspomagania komunikacji językowej uczniów

Studia są BEZPŁATNE – finansowane w całości przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i realizowane w oparciu o ramowy program ministerialny przez specjalistów…

Przygotowanie pedagogiczne

Studia Podyplomowe „Przygotowanie Pedagogiczne” umożliwiają uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie ze standardami kształcenia zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia…

Psychologia w zarządzaniu

Celem studiów jest dostarczenie i wzbogacenie wiedzy, kształtowanie i doskonalenie umiejętności z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Zagadnienia tworzą spójną koncepcję…