Wydział Nauk o Wychowaniu

Animator projektów społecznych w procesie rewitalizacji

Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy, nabycie przez nich kompetencji i praktycznych umiejętności w zakresie wdrażania w środowisku lokalnym…

Nowe media w animacji kultury

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką nowych mediów oraz z możliwościami ich stosowania w animacji społeczno-kulturalnej, a także rozwój…

Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Studia podyplomowe umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy pedagogicznej z uczniami upośledzonymi umysłowo. Program obejmuje wiedzę z zakresu: diagnostyki pedagogicznej…

Organizator procesów rewitalizacji

Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy, nabycie przez nich kompetencji i praktycznych umiejętności w zakresie projektowania, realizacji oraz oceny…

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia kwalifikacyjne – przeznaczone dla osób, które chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje do pracy nauczyciela w przedszkolu i w klasach I…

Poradnictwo zawodowe i doradztwo kariery

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które chcą się uczyć funkcjonowania w roli doradcy kariery osób dorosłych stojących przed znaczącymi…

Przygotowanie pedagogiczne

Studia podyplomowe umożliwiają uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia. Adresatami studiów podyplomowych mogą być: absolwenci studiów…

Psychologia w oświacie

Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności psychologicznych niezbędnych do efektywnego wykonywania zawodu nauczyciela. Realizacja programu studiów podyplomowych…

Psychologia w zarządzaniu

Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie i wzbogacenie wiedzy, kształtowanie i doskonalenie umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Zagadnienia tworzą spójną…