Wydział Nauk o Wychowaniu

Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Studia podyplomowe umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy pedagogicznej z uczniami upośledzonymi umysłowo. Program obejmuje wiedzę z zakresu: diagnostyki pedagogicznej…

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia kwalifikacyjne – przeznaczone dla osób, które chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje do pracy nauczyciela w przedszkolu i w klasach I…

Przygotowanie pedagogiczne

Studia podyplomowe umożliwiają uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia. Adresatami studiów podyplomowych mogą być: absolwenci studiów…

Psychologia w zarządzaniu

Celem studiów  jest dostarczenie i wzbogacenie wiedzy, kształtowanie i doskonalenie umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Zagadnienia tworzą spójną koncepcję…