Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Bezpieczeństwo narodowe

Zasady prawne, procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Planowanie, organizacja i realizacja przedsięwzięć obronnych…

Edukacja dla bezpieczeństwa

Kształcenie nauczycieli drugiego przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” prowadzonego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. W ramach studiów uczestnicy zapoznają się z…

Gender Studies

Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet UŁ zaprasza na podyplomowy program z zakresu gender studies… które jako dziedzina wiedzy wykształciły się wraz…

Gender Studies - polityka równych szans w procesie kształcenia

Gender Studies – polityka równych szans w procesie kształcenia Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet WSMiP UŁ planuje otworzyć studia podyplomowe z…

Menedżerowie organizacji pozarządowych

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom wszechstronnej wiedzy z zakresu działalności i zarządzania organizacjami pozarządowymi. Studia podyplomowe adresowane są do…

Polsko-francuski program studiów w zakresie zarządzania typu MBA

iaelyon School of Management – Université Jean Moulin Lyon 3 Polsko – Francuskie Studia w Zakresie Zarządzania typu MBA, realizowane…

Prawa człowieka – konteksty społeczno – kulturowe i polityczne

Celem podstawowym jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu praw człowieka, ich ochrony oraz praktycznych kontekstów społeczno-politycznych i kulturowych ich łamania.…