Wydział Zarządzania

Akademia trenera biznesu - rozwój umiejętności profesjonalnych

Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie pełnej i zintegrowanej wiedzy oraz umiejętności pozwalających słuchaczom w świadomy i profesjonalny sposób wykonywać zawód…

Akademia zarządzania

Celem studiów jest w szczególności przygotowanie do profesjonalnego zarządzania przedsiębiorstwem z uwzględnieniem umiejętności organizowania procesów pracy, planowania działań, rozwiązywania problemów…

Audyt wewnętrzny w administracji i gospodarce

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy pomocnej dla świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed…

E-commerce

Absolwenci studiów uzyskają pogłębioną wiedzę oraz umiejętności z zakresu handlu w Internecie. ze szczególnym uwzględnieniem: wyróżników gospodarki elektronicznej i zmian…

Polsko-Amerykański Program Studiów MBA

    Polsko-Amerykański Program Studiów MBA to studia podyplomowe przeznaczone dla menedżerów, oferowane przez Wydział Zarządzania we współpracy z Minot…

Postgraduate Studies in Finance and Accounting

Celem studiów jest w szczególności pogłębienie przez ich uczestników wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości niezbędnej do zdobycia prestiżowej kwalifikacji…

Property Manager - zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom profesjonalnej wiedzy w szczególności w zakresie innowacyjnego zarządzania nieruchomościami oraz ich komercjalizacja.      …

Rachunkowość i zarządzanie finansowe

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej, która daje uczestnikom możliwość samodzielnego lub zespołowego prowadzenia rachunkowości, w…

Rachunkowość i zarządzanie finansowe w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu: zarządzania spółdzielniami i  wspólnotami mieszkaniowymi, uwarunkowań prawnych funkcjonowania spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, obowiązków…

Rachunkowość zarządcza / controlling

Zapoznanie słuchaczy z zasadami rachunkowości i ich zastosowaniem w praktyce; wprowadzenie ich w zaawansowany zakres wiedzy i umiejętności dotyczący kalkulacji…

Zarządzanie apteką

Studia podyplomowe przeznaczone są dla kadry menedżerskiej sektora farmaceutycznego w tym farmaceutów, właścicieli i pracowników aptek, pracowników firm farmaceutycznych –…

Zarządzanie oświatą

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej na potrzeby zarządzania wszelkiego rodzaju placówkami oświatowymi. Ponadto studia rozwijają umiejętności posługiwania…

Zarządzanie procesami logistycznymi

Studia podyplomowe adresowane są do osób chcących udoskonalić kwalifikacje menedżerskie w zakresie logistyki. Celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności…

Zarządzanie zasobami ludzkimi

– Współczesne założenia i programy ZZL (HR Business Partner, Employer Branding, Work Life Balance Standard, Diversity Management, Corporate Wellness, Sabbatical,…

Zintegrowane zarządzanie rozwojem na poziomie lokalnym i regionalnym

Zintegrowane zarządzanie rozwojem na poziomie lokalnym, jak i regionalnym stanowi jedno z podstawowych wyzwań procesów społeczno-gospodarczych we współczesnym świecie. Studia…

Zwinne zarządzanie w świecie VUCA

Głównym celem studiów jest przygotowanie liderów do wypełniania zadań związanych z zarządzaniem organizacjami w coraz bardziej zmiennych, złożonych i niejednoznacznych…