Wydział Zarządzania

Akademia trenera biznesu - rozwój umiejętności profesjonalnych

Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie pełnej i zintegrowanej wiedzy oraz umiejętności pozwalających słuchaczom w świadomy i profesjonalny sposób wykonywać zawód…

Akademia zarządzania

Celem studiów jest w szczególności przygotowanie do profesjonalnego zarządzania przedsiębiorstwem z uwzględnieniem umiejętności organizowania procesów pracy, planowania działań, rozwiązywania problemów…

Audyt wewnętrzny w administracji i gospodarce

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy pomocnej dla świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed…

Coaching w życiu i biznesie

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy o coachingu, w tym o procesie prowadzenia sesji coachingowych, narzędziach wykorzystywanych w procesie coachingowym, różnicach…

E-commerce

Absolwenci studiów uzyskają pogłębioną wiedzę oraz umiejętności z zakresu handlu w Internecie. ze szczególnym uwzględnieniem: wyróżników gospodarki elektronicznej i zmian…

Employer Branding

Studia adresowane są do osób zainteresowanych problematyką budowania marki pracodawcy. A w szczególności dla osób, które: zawodowo zajmują się lub…

Komercjalizacja nauki i technologii

Studia adresowane są do osób zainteresowanych problematyką komercjalizacji nauki i technologii, które chcą pogłębić wiedzę w tej dziedzinie i zdobyć…

Polsko-Amerykański Program Studiów MBA

Polsko-Amerykański Program Studiów MBA, oferowany przez Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania (PAM Center) Uniwersytet Łódzki, to studia podyplomowe przeznaczone dla menedżerów, którzy czują…

Postgraduate Studies in Finance and Accounting

Celem studiów jest w szczególności pogłębienie przez ich uczestników wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości niezbędnej do zdobycia prestiżowej kwalifikacji…

Praktyczne zastosowanie Design Thinking w organizacjach

Celem studiów jest w szczególności poszerzenie i pogłębienie wiedzy o wyzwaniach współczesnych organizacji, genezie, fundamentach i założeniach Desing Thinking oraz…

Property Manager - zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom profesjonalnej wiedzy w szczególności w zakresie innowacyjnego zarządzania nieruchomościami oraz ich komercjalizacja.      …

Rachunkowość i zarządzanie finansowe

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej, która daje uczestnikom możliwość samodzielnego lub zespołowego prowadzenia rachunkowości, w…

Rachunkowość i zarządzanie finansowe w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu: zarządzania spółdzielniami i  wspólnotami mieszkaniowymi, uwarunkowań prawnych funkcjonowania spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, obowiązków…

Rachunkowość zarządcza / controlling

Zapoznanie słuchaczy z zasadami rachunkowości i ich zastosowaniem w praktyce; wprowadzenie ich w zaawansowany zakres wiedzy i umiejętności dotyczący kalkulacji…

System rachunkowości do zarządzania uczelnią publiczną

Celem studiów jest w szczególności przekazanie wiedzy z zakresu: podstaw zarządzania, podstaw prawnych funkcjonowania uczelni publicznych: zagadnień prawa podatkowego, rachunkowości…

Systemy zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000. Specjalizacja: Menedżer Jakości

Zapoznanie osób odpowiedzialnych za zarządzanie jakością w firmie z metodyką wdrażania systemów zarządzania jakością, systemów zintegrowanych (zarządzania jakością, środowiskiem oraz…

Zarządzanie apteką

Studia podyplomowe przeznaczone są dla kadry menedżerskiej sektora farmaceutycznego w tym farmaceutów, właścicieli i pracowników aptek, pracowników firm farmaceutycznych –…

Zarządzanie oświatą

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej na potrzeby zarządzania wszelkiego rodzaju placówkami oświatowymi. Ponadto studia rozwijają umiejętności posługiwania…

Zarządzanie procesami logistycznymi

Studia podyplomowe adresowane są do osób chcących udoskonalić kwalifikacje menedżerskie w zakresie logistyki. Celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności…

Zarządzanie procesami sprzedaży

Celem studiów jest w szczególności przygotowanie do profesjonalnego zarządzania Działem Sprzedaży z uwzględnieniem umiejętności planowania celów sprzedaży, jak i zarządzania…

Zarządzanie zasobami ludzkimi

– Współczesne założenia i programy ZZL (HR Business Partner, Employer Branding, Work Life Balance Standard, Diversity Management, Corporate Wellness, Sabbatical,…